Μέθοδος

Στο σχολείο μας, 

• Η εκπαίδευση είναι ολιστική: 
Επικεντρωνόμασε στον άνθρωπο και όχι μόνο στο μαθητή. Διδάσκουμε δεξιότητες ζωής, αξίες και καλλιεργούμε το συναίσθημα. 

• Η μάθηση είναι βιωματική: 
Δημιουργούμε ευκαιρίες για αληθινές εμπειρίες με όχημα τη γλώσσα, όπου όλες οι αισθήσεις συμμετέχουν (multisensory learning)

• Ακολουθούμε τις αρχές του Brain – based learning 
Δημιουργούμε δηλαδή τις συνθήκες για να μπορούμε να μάθουμε μ’ ένα τρόπο πιο φυσικό, ουσιαστικό και ευχάριστο) εύκολα και γρήγορα. 

• Επικεντρωνόμαστε στις δεξιότητες του 21ου αιώνα
Επικοινωνία - Συνεργασία – Δημιουργικότητα – Περιέργεια- Κριτική σκέψη - Κοινότητα 

• Λατρεύουμε την τέχνη 
Και επειδή η αισθητική μας είναι η ζωή που πρεσβεύουμε, η τέχνη είναι για το σχολείο μας ένα πολύτιμο εργαλείο σ’ αυτό το ταξίδι της γνώσης