Τμήματα - Pre-Junior

Στα τμήματα pre-junior, για παιδιά από πέντε ετών